04:12:1323 Haziran, 2024
Ä°stanbul 27 Açık
14 Aralık 2022 08:59

AB Adalet Divanı PKK’nın terör listesinden çıkma talebini reddetti

Avrupa Birliği Adalet Divanı, terör örgütü PKK'nın AB'nin terör listesinden çıkma talebiyle açtığı davada olumsuz karar verdi.

AB Adalet Divanı PKK’nın terör listesinden çıkma talebini reddetti

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Adalet Divanına bağlı AB Genel Mahkemesi, PKK'nın geçen sene açtığı davaya ilişkin gerekçeli kararını açıkladı.

"Terör eylemi" ve "terörist grup" terimlerinin tanımlandığı kararda, İngiltere'nin 2014'te ve ABD'nin 1997 ile 2001'de PKK'yı yasaklayan kararlarına atıfta bulunularak, örgütün "terör örgütü" olduğu teyit edildi.

Kararda, PKK'nın eylemlerinin "Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı" kapsamında sayılamayacağı ve bu hakkın genel olarak kullanılması için silahlı kuvvete başvurmanın meşru görülemeyeceği ifade edildi.

Divanın kararında, "silahlı çatışmalarda terör eylemlerinin yasaklanmasına yönelik bir istisnanın AB ve hatta uluslararası hukukta hiçbir temeli olmadığı" vurgulanırken, PKK'nın turistik tesislere yönelik saldırılarının sivil nüfusu hedef aldığı anımsatıldı.

Kararda ayrıca, PKK'ya ilişkin terör riskinin devam ettiğine dair AB Konseyinin değerlendirmesi de haklı bulundu.

Böylece AB Adalet Divanı, PKK'nın AB Konseyine karşı açtığı davayı esaslı olarak reddetmiş oldu.

AB Konseyi, terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlerin finansal varlıklarının dondurulması ve bunlara mali kaynak sağlanmasının yasaklanması gibi yaptırımları öngören listeyi en az 6 ayda bir gözden geçiriyor.

PKK, 2002'de listeye alınmıştı.